სახალხო დამცველის განცხადება ომის ვეტერანების აქციის დაშლასთან დაკავშირებით


საქართველოს სახალხო დამცველი რეკომენდაციით   მიმართავს  საქართველოს მთავარ პროკურორს და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს გაატარონ შესაბამისი ღონისძიებები, რათა დადგეს იმ პირთა პასუხისმგებლობის საკითხი, რომელთა მხრიდანაც, 2011 წლის 3 იანვარს, გმირთა მოედანზე მიმდინარე ომის ვეტერანთა აქციის დაშლის დროს, ადგილი ჰქონდა საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევას.
 
2011 წლის 3 იანვარს გმირთა მოედანზე, აფხაზეთის ომში დაღუპულთა მემორიალურ დაფასთან მოშიმშილე ომის ვეტერანების აქცია საპატრულო პოლიციამ დაშალა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ  გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, დაკავებულები არიან: მალხაზ თოფურია, ამურ რევიშვილი, ზაზა გერმანოზაშვილი, ლევან ასათიანი, ლევონ ასატრიანი, შოთა იამანიძე, ვალერიან ძებირაშვილი, შოთა ზღუდაძე, ლეონიდ ეხვაია, ილია ჩილოშვილი და სერგო დვალი.
 
საქართველოს სახალხო დამცველის ხელთ არსებული ინფორმაციით აქციის მონაწილეები დაკავებულნი არიან საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166–ე (წვრილმანი ხულიგნობა) და 173–ე (სამართალდამცავ ორგანოთა მუშაკების ან სამხედრო მოსამსახურეების კანონიერი განკარგულებისადმი ან მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა) მუხლების საფუძველზე.
 
საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ აქციის მონაწილეთა მიმართ ადგილი ჰქონდა კანონმდებლობის უხეშ დარღვევას შემდეგ გარემოებათა გამო:
 
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა ნაწილმა, მათ შორის 1992-1993 წლებისა და 2008 წლის საომარი მოქმედებების მონაწილეებმა, გმირთა მოედანზე პერმანენტული საპროტესტო აქციები 2010 წლის 27 დეკემბერს დაიწყეს. აქციის ფარგლებში რამდენიმე ვეტერანი ომში დაღუპულთა მემორიალთან შიმშილობდა. 2010 წლის 24 დეკემბერს ვეტერანებმა #12/145828–1 განცხადებით ქ. თბილისის მერიას აცნობეს ქ. თბილისში, გმირთა მოედნის ტერიტორიაზე აქციის მოწყობის შესახებ.
 
ვეტერანები შიმშილობის შეწყვეტას 6 იანვრისთვის გეგმავდნენ. აქცია მიმდინარეობდა ,,შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის სრული დაცვით. აქციის მონაწილეებს დაკავებული  არ ჰქონიათ გზის სავალი ნაწილი, არ გადაუკეტავთ მოძრაობა და არ დაურღვევიათ შეკრება–მანიფესტაციის ჩატარებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები.
 
ასევე, არ დგინდება აქციის მონაწილეთა მხრიდან საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166–ე და 173–ე მუხლებით დადგენილ მოთხოვნათა დარღვევა.
 
საპატრულო პოლიციის აქციაზე მისვლის მომენტში აქციის მონაწილეები ისხდნენ გმირთა მოედანზე მდებარე მემორიალთან. საპატრულო პოლიციის მოთხოვნას, წარმოადგენდა არა წვრილმანი ხულიგნობის შეწყვეტა, რა საფუძვლითაც ისინი მოგვიანებით დააკავეს, არამედ აქციის შეწყვეტა, რომელიც თავისთავად უსაფუძვლო იყო.
 
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, აქციის მონაწილეებს  გაშლილი ჰქონდათ თვითნაკეთი კარავი. ისინი არ დაემორჩილნენ ადგილზე გამოცხადებული საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების მოთხოვნას, კარვის აღების თაობაზე, გაუწიეს მათ ფიზიკური წინააღმდეგობა და მიაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა. აღნიშნული არ დასტურდება გავრცელებული ვიდეო მასალიდან. აღსანიშნავია, რომ იმ მომენტში, როდესაც საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა დაიწყეს აქციის მონაწილეების დაკავება მემორიალთან აღარ ჩანს კარავი. აქციის მონაწილეებს სამართალდამცავი და სამოქალაქო ფორმაში მყოფი პირები აყენებდნენ ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას, მაშინ როცა აქციის მონაწილეთა მხრიდან ადგილი არ ჰქონია რაიმე მართლსაწინააღმდეგო ქმედებას.
 
ამასთან პირები, რომლებიც ფიზიკურად უსწორდებოდნენ და რიგ შემთხვევაში  აკავებდნენ შეკრების მონაწილეებს, ატარებდნენ სამოქალაქო ფორმას, რაც მათ იდენტიფიცირებას შეუძლებელს ხდიდა.
 
აღსანიშნავია, რომ დაკავებულთაგან ორ პირს, შოთა იამანიძესა და მალხაზ თოფურიას, აღენიშნებათ ფიზიკური დაზიანებები. აღნიშნული დაზიანებები დაფიქსირებულია შსს  დროებითი მოთავსების იზოლატორის დაკავებულის გარეგნული დათვალიერების ოქმებში, თუმცა ფიზიკური დაზიანებები არაა დაფიქსირებული ზემოაღნიშნულ პირთა ადმინისტრაციულ დაკავების ოქმებში.
 
* * *
2011 წლის 3 იანვარს სახალხო დამცველის წარმომადგენლები შეხვდნენ აქციის მონაწილეებს და ჩამოართვეს ახსნა–განმარტებები. ჩვენს ხელთ არსებული დოკუმენტაციიდან, ტელეკომპანია ,,კავკასიისა“ და ინტერნეტ პორტალ ,, ,,interpressnews.ge”-ს მიერ გავრცელებული ვიდეო მასალიდან ირკვევა შემდეგი: 
 
2011 წლის 3 იანვარს, დაახლოებით 15:00 სთ–დან, 15:30 სთ–მდე, გმირთა მოედანზე, ვეტერანების მიერ ორგანიზებულ აქციაზე მივიდნენ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები. მათ აქციის მონაწილეებს აქციის შეწყვეტა და ტერიტორიის დაცლა მოსთხოვეს. ვეტერანთა განმარტებით, აღნიშნული მოთხოვნით მათთან უცნობი პირებიც მივიდნენ, რომელთაც სამოქალაქო ტანსაცმელი ეცვათ. მათ აქციის მონაწილეებისათვის არ წარუდგენიათ სამსახურეობრივი მოწმობები, თუმცა აქციის მონაწილეთა განმარტებით, აღნიშნული პირები სავარაუდოდ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები იყვნენ. ისინი აქციის მონაწილეებს სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ და ფიზიკური ძალის გამოყენებით, აიძულებდნენ გადასულიყვნენ  მანქანების სავალ ნაწილზე. ერთ–ერთმა მათგანმა აქციის მონაწილე ვეტერანის მეუღლეს – ეკა მათიაშვილს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. აღნიშნული  კარგად ჩანს აქციის ამსახველ ვიდეო მასალაშიც. მას შემდეგ, რაც ერთ–ერთმა მოშიმშილემ, მალხაზ თოფურიამ, პროტესტი გამოთქვა ქალბატონის ფიზიკურ შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა იგი დააკავეს. ვიდეო მასალიდან ჩანს, რომ დაკავების დროს მალხაზ თოფურიას მხრიდან პოლიციის მიმართ სიტყვიერ, ფიზიკურ შეურაცხყოფას ან წინააღმდეგობას ადგილი არ ჰქონია. დაკავებისას მალხაზ თოფურიას პატრულის თანამშრომლები ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ. მალხაზ თოფურიასთან ერთად დააკავეს შოთა იამანიძე, რომელსაც ასევე მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა.
 
აქცია დაიშალა. აქციის მონაწილეები ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმართულებით გაემართნენ. მათ საპატრულო პოლიციისა და სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული პირები მიყვებოდნენ, აყენებდნენ ფიზიკურ შეურაცხყოფას და აკავებდნენ. გავრცელებული კადრებიდან ჩანს, რომ რიგ შემთხვევაში სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული პირები ახდენდნენ აქციის მონაწილეების დაკავებას. აღსანიშნავია, რომ არც ერთ დაკავებულ პირს, დაკავებისას წინააღმდეგობა არ გაუწევია. 
http://ombudsman.ge/index.php?page=1001&lang=0&id=1355

Может договоримся?

Originally posted by usahlkaro at Может договоримся?
Азербайджан не принял предложения Тбилиси по монастырскому комплексу Давид Гареджи
Азербайджанская сторона не приняла предложение Тбилиси о предоставлении ей взамен на комплекс Давид Гареджи других приграничных территорий.
По данным Информационного центра Кахети, грузинская сторона предлагала Азербайджану перенести границу южнее горы Удабно, однако азербайджанская сторона не приняла предложения.
Напомним, что данный древнегрузинский культурный и религиозный памятник является основной причиной затягивания демаркационно-делимитационных работ грузино-азербайджанской границы.
Уникальный монастырский комплекс Давид Гареджи растянут на 25 километров в полупустынной местности горы Гареджи. Монастырь учрежден в VI веке одним из 13 ассирийских отцов, святым Давидом Гареджийским. Он поселился в пещере горы и создал там первый монастырь, который сегодня называется Лаврой Святого Давида. В том же веке его ученики учредили еще два монастырских разветвления - Рог Додо и Креститель. В 9-м веке Святой Иларион Картвели, а позже царь Дэметрэ Первый расширили монастырь и переделали его. В 11-13 веках здесь были основаны новые монастыри, была обустроена Лавра Давида, двор с террасами, церковь, трапезная и т.д. В скале были сделаны каналы для водоснабжения и резервуары.
К этому же периоду принадлежит уникальное художество в церквах и трапезных. Значение гареджийских фресок определяет и то обстоятельство, что они сохранили нам лица Давида Агмашенебели, Царицы Тамар, Лаши-Гиорги, Димитрия Тавдадебули и других ктиторов.
В результате частых нападений в 18 веке развитие монастыря Гареджи постепенно замедлилось, а со второй половины 19 века он опустел. В монастыре Крестителя остались служить лишь несколько монахов.
На сегодняшний день часть монастырского комплекса Давид Гареджи находится на территории Азербайджана.
http://www.apsny.ge/2010/pol/1291787791.php

Христианку приговорили к смерти в Пакистане

Originally posted by amnesty_russia at Христианку приговорили к смерти в Пакистане

Асию Биби — жительницу поселения Иттанвали — арестовали в июне 2009 года. В то время она была работницей на ферме. Жена местного старейшины попросила её принести питьевой воды. По сообщениям, несколько других работниц (мусульманок) отказались пить, заявив, что вода из рук Асии Биби, не исповедующей ислам, «нечистая», и поэтому пить её — кощунство. Асия Биби сочла такое заявление оскорбительным, ответив: «Разве мы не люди?». Произошла ссора (…)

Включайтесь! Потребуйте от властей Пакистана отменить смертный приговор!


(no subject)

აფხაზეთიდან დევნილი ნანა ფიფია, რომელმაც თავის დაწვა სცადა, წუხელ დამწვრობის ცენტრში გარდაიცვალა. ამის შესახებ "ინტერპრესნიუსს" დამწვრობის ცენტრში განუცხადეს .
"ნანა ფიფია წუხელ გარდაიცვალა. გარდაცვალების მიზეზი გულსისხლძარღვთა და სასუნთქი გზების უკმარისობა გახდა. პაციენტი რეანიმაციულ განყოფილებაში მოთავსდა, ბოლო ორ დღეს კი, ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე იყო მიერთებული", - განაცხადეს დანმწვრობის ცენტრში.
აფხაზეთიდან დევნილმა, ნანა ფიფიამ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს შენობის წინ თავის დაწვა 27 ოქტომბერს სცადა. მას სხეულის 30%-იანი დამწვრობა ჰქონდა. ნანა ფიფია საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებას ითხოვდა.

George Makhniashvili, the brother of missing Toronto teen Mariam Makhniashvili, was reported missing


Mariam’s brother missing, family says

Published On Mon Nov 1 2010

 

George Makhniashvili, the brother of missing Toronto teen Mariam Makhniashvili, was reported missing Monday.

TARA WALTON/TORONTO STAR FILE PHOTO

Kate Allen Staff Reporter

George Makhniashvili, the brother of missing teen Mariam Makhniashvili, has also disappeared, his family says.

Their father, Vakhtang Makhniashvili, told the Star he last saw his 17-year-old son at 8:30 a.m. Monday before he left for school. “After that we, don’t know what happened,” he said, adding that his son never showed up to class.

The family called police at 5:30 p.m. Police at 53 Division said they were “still investigating.”

Makhniashvili said there was no reason George would run away and that he and his family had not been fighting.

George was the last to see his sister Mariam, who was 17 when she disappeared outside Forest Hill Collegiate in September 2009. Police were concerned since she had recently moved from Georgia, spoke little English and had not yet made friends.

Her backpack was later discovered, but it would be the police’s only clue in the case. Over a year later, police are still stumped.

Asked about George’s disappearance on CP24’s The Chief on Monday night, Police Chief Bill Blair said “there could be very, very many reasons for a 17-year-old boy to not come directly home from school.”

But, he also said, “This one, of course, draws more public concern — and ours as well.”

Blair also said the Makhniashvilis had notified media about their son before they notified police.

 


Баскетбол. Хорошая новость!

FIBA Europe announces that the FIBA Europe Executive Committee approved the proposal made by the Lithuanian Basketball Federation to play the EuroBasket 2011 Final Round with 24, instead of 16 teams.

The Executive Committee was backed in its decision by a majority of the FIBA Europe Board Members, who were also present at the meeting in Istanbul.

"The expansion is meant to follow the rapid development of European Basketball." Commented FIBA Europe Secretary General Nar Zanolin.

"Proof for this development can be found at the FIBA World Championship where 9 of the 10 participating European Teams advanced from the Preliminary Round to participate in the Eight-Finals."

FIBA Europe President Olafur Rafnsson added: "After it was clear that EuroBasket 2013 will be played with 24 teams we are now even more pleased that the expansion could be carried out two years earlier.

"European Basketball is stronger than ever and now the time has come to stay abreast of changes and, together with our Lithuanian friends, organise the biggest and best ever EuroBasket."

http://www.fibaeurope.com/coid_xPe1liBTJnwPGlTaxz58T1.container_frontpage.articleMode_on.html

Сборная Грузии вышла в своей группе на второе место и должна была следуюшим летом бороться за единственную путевку с пятю командами.
 


The Evil Empire still exists.

Evil Empire" Speech by President Reagan - Address to the National Association of Evangelicals
www.youtube.com
Address to the National Association of Evangelicals at Sheraton Twin Towers Hotel, Orlando, FL on 3/8/83. For more information on the ongoing works of President Reagan's Foundation, visit us at http://www.reaganfoundation.org
 
The Evil Empire still exists. But there are not great leaders to name calling a spade a spade.